Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Claudius Civilus

Het is anders begonnen,
Als ruwe opstand tegen,

Onderdrukking door Caesar,
Gemerkte slaven als kinderen,

Nu verworden tot regels
In ambtelijke tucht geheven.

Ach Gij laaglanders
Waar zijt Gij gebleven

Tiende penning tot nu
In hoogland´s BTW, ecotax,
Inkomstenbelasting, gemeentelijke heffingen,
en wat dies meer zij, gesmoord.

Ach rebels volk waar is U
Ach Geus waar zijt Gij.

Een nieuw vrij Batavia,
Is wat immer gloort.

In Uw harten vrijheid,
Nimmer ooit verloren.

Komt immer in opstand
Tegen vast en zeker.

Leven, hart en liefde
Wijken van Uw land.

Komt terug op stand