Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Ìn antwoord op de holocaust en de verschrikkingen van de oorlog; een antwoord voor de levenden.

De zielen die hierin gestorven zijn, zijn heilig!!!
God in zijn almacht besliste dat hij veel pure zielen nodig had uit het huis van God. (De container) om de volgende stap te maken. In het bijzonder de trouw en liefde van het Joodse volk was hem een grote gratie. Juist hieruit zou het nieuwe Jerusalem gebouwd worden. Het grootste offer van rechtschapen zielen in de geschiedenis van de mensheid. Hiertoe moest Hij ze over de wereld verspreiden, als zaad in de wereld. De gehele wereldse structuur moest worden doorbroken anders zouden ze terug willen naar de oude lijnen en familie.
Uit deze verstrooiing moest de linker hand van God op aarde geboren worden. Hij die zit aan de linker kant van God, Hij die verlossing geeft aan de trouwe "slechte" zielen; die zich opgeofferd hebben te wonen onderin de zielen van mensen ..(op de verste en koudste plaats van God) om hen naar deze plek te lokken en te verzoeken, opdat zij zouden groeien. Steeds meer van deze dienaren Gods waren verstoken van het heil en de plek der zielen raakte langzaam leeg.


Uit de te vergeven taken op aarde bleef een zielsbestemming over. Geen van de zielen wilde deze door zijn grote herkenbare last dragen. Niet alleen een last in de wereld, maar ook een last in de zielewereld. Alleen een rechtvaardige, gemarteld, gewurgt en gelouterd voor anderen, uit de verschrikkingen van de kampen bleef over. Hij had alles in de wereld gegeven voor de vrijheid van de anderen in de wereld.
Zo bleef uit de grote oogst van de Holocaust, slechts deze oude rechtvaardige over (de laatste die God wilde laten gaan), uit het oude huis Gods, maar ook een oude zwarte ziel over die zich er toe leende om deze ziel te helpen verlangen, herinneren en verlokken naar de grootheid Gods. Deze oude "zwarte" ziel had niets meer te verliezen, want al eeuwen had hij zich opgeofferd voor God. Hij was het die de wrake Gods had uitgevoerd in Egypte, hij was het die persoonlijk de 5 wonden van Jesus had aangebracht, hij was het die persoonlijk het hart van de Profeet bemarteld had en was ver weg van God geraakt, eigenlijk in angst vervallen en smeekte om verlossing. Door zijn inwerking en tegenkracht was van het lichaam van God op aarde, het nieuwe Jerusalem, eerst het Joodse huis van ingedaald licht-inzicht gebouwt, vervolgens in het oosten de Indiase tantrische buik van het leven en het draaiende hart van de Profeet in Mekka en de rechterhand van de Christus in de mediterane wereld ontstaan. Hoewel de ene helft van het huize Gods af was, bleef de andere helft van de zielen in ongeordende beweging over, terwijl zij in feite de liefde Gods het meest verdienden, omdat zij zich zo lang voor hem vernederd hadden.


Het is voor deze sprong naar het nieuwe Jerusalem, waar plaats komt voor alle zielen, waar God de grote Oogst voor heeft verzameld; een groot offer van liefde van het oudste en trouwste huis van God. Uit het offer van hun zielen wordt de laatste pilaar voor het huize Gods afgebouwd. Deze pilaar kan niet in dezelfde vorm en traditie gebouwd worden van het Joodse huis, dat is er immers al.. Maar in het midden van de woestenij van het westen, daar waar chaos en vrije beweging het grootst is. Daar is behoefte aan het ultieme offer; de volledige acceptatie en toelating van de "zwarte zielen". Tot voleinding van de zin: komt allen tot Mij, hoe ver weg gij zich ook van Mij verwijderd hebt, al hebt gij duizend maal gezondigd; Welkom, Welkom in de stad van God.