Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Er naast.

Veel weet ik
en heb ervaren.
Vooral dat kennis,
vaak eerst er
naast licht.

Dat weten,
dat je er altijd
naast zit , vooral
hebt gezeten.
Dat je er
toch naast zit
en altijd wel
zult blijven.
Te beg rijpen
is te ver liezen.

Dat ver liezen is
dit vi n den.
Wanneer er niets,
niets me er hoeft,
zit je precies.
Als he t oog
van d e storm,
in het midden
van alles en
v oo r al n i e t s .