Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Gods vrucht

Waarom vervolgt Gij mij?
Wat heb ik U gedaan?
Alles van Mij is in liefde.
Uw verwarring van anderen
In evenzo verwarring,
is slechts resonantie van mij.

U zoekt Mij?
Om Mij te kennen
heb ik U (weg)geplaatst,
met veel liefde!!
Zoals een moeder
haar kind in de wereld baart.

Vecht dan niet meer
Kramp U niet
Om mijnend wille.

U bent en daarom
Is toegestaan te
Leven, lief te hebben
en werken te doen.

Vergeet Mij niet!
Vergeet mij niet,
opdat U U niet verliest
en niet verloren gaat.

Gebed:
Er is niets dan God,
ik ben in God
en God om mij.
Met navelstreng
van hart verbonden
en nooit verloren.
Voedt mij op,
tot vol van U.
In volle kennis
van Uw overgave
en schoonheid van
Uw vele namen
en verschijningen.

Le illaha il Allah.