Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Kip en ei

 

Mijn leven heel wat be- en afgekakeld met “kip en ei” logica;

goed, kwaad, leven, dood, slim, dom, duizenden van dezen.

Er is ook levensdenken (Logos), dat waar alles in is.

Het is de verbinding tussen dualiteiten en omvat dezen.

Het is die eeuwige tussenruimte, nader dan je halsslagader.

Haar Logica is die van Leven, Beweging, Trilling onder alles.

 

De schaal omvat het leven, het kuiken bevat leven, uilskuiken!

Kom uit dit spirituele ei in deze broedplaats.

Vergroot je ruimte tot die oceaan van leven!

Niets gaat ooit verloren, niets is zonder deze ondergrond.

Verdrink en wordt omhult, gedragen door dit levende.

Dat spirituele kuiken is van daar, kan hier volgroeien,

door haar overgave deze echte wereld te voeden.

Weer terug te keren en weer geboren te worden. Etc. etc.

Kom uit je schrale schaal-denken” en wordt een vrucht!

 

23 05 2014

 


 

Verwerking:

Rumi, Masnawi, Dl6; blz 149;

De rechter zei: ‘O sufi, sta niet perplex, wees niet verbijsterd! Luister naar het volgende voorbeeld, dat dit mysterie ontsluiert.

Het lijkt op de onrust in de harten van de minnaars, het resultaat van de rust van degene die hun harten verovert.

Dwz: De opbrengst van overgave is een “draaiend hart”

Die staat onbeweeglijk als een berg, in zijn houding blasé, terwijl zijn geliefden zich in bochten wringen als klimop op een moskee.

Dwz: Verstandelijkheid en wilsverkramping (ego) helpen niet

Het lachen van de geliefde doet de verliefden tranen vergieten, zijn overwinning doet die van hen teniet.

Dwz: Die innerlijke glimlach, de waarheid erachter, doet smelten en huilen, loslaten, daarna huil je niet meer, het is geheeld, dit is de richting…

Al die ‘hoe kan hets’ en ‘waaroms’, al die voorwaarden – ze dansen als schuimvlokjes op de onvoorwaardelijke oceaan.

Dwz: rationeel denken helpt niet, er is een diepere “redelijkheid”, omvattende wijsheid (Logos).

In Zijn wezen is geen innerlijke tegenspraak of mededinging; alles heeft zijn vorm van Hem gekregen – alle vormen van de schepping.

Dwz: Er is een wezenlijke omvatting en ingeschapenheid in alles; die andere inhoud, die andere dimensie.

Hoe zou het tegendeel zijn en bestaan verschaffen aan zijn tegendeel?

Dwz: Er is een verband tussen rationeel denken en de haar bevattende echte wijsheid.

In tegendeel: het tegendeel staat tegenover en los van zijn tegendeel.

Dwz: “Rationaliteit” is losgekoppeld van de haar omvattende, echte wijsheid.

Wat is deelgenoot: gelijke of evenbeeld? Voorbeeld of erop gelijkend?

Dwz: De buitenkant is slechts de buitenkant, kip en ei denken komt niet verder, het echte leven zit er in; zij is de “reden” van dit buitenkant denken. Ieder, alles hier is een buitenkant van dat wat binnen/erachter is. Een soort relativiteitstheorie tussen de buitenwereld van verschijningen (beelden, evenbeelden, als resonanties in de oppervlakte etc.)

Gelijkend op goed of kwaad? Kan een gelijke zijn eigen gelijkenis scheppen?

Dwz: Het gaat verder dan de dualiteit, het echte zit ertussen; de tussenruimte; de spirituele tussen ruimte, logica van de Logos. Dit is de spirituele psychotherapie. De duale ruimte wordt hier vergroot met een extra dimensie; nl waarom zou het kuiken uit het spirituele “ei” komen?

U die bewust van en in ontzag voor Allah leeft, als er twee gelijken zouden zijn,wie zou er dan beter in scheppen dan de ander zijn?

Dwz: iedereen heeft dit “Allah” of collectiefbewustzijn, dit deel wordt hier aangeroepen, dit is de verbinding. Hier is het scheppende, het echte leven. Is dit van jou?  Ben je ermee “behebt” of niet en heb je het gekregen, kun je ontvangen? Ben je ontvanger, sta je op ontvangen, stem je je af hierop? Ja er is een verband om de binnen en buitenkant heen; het echte “spirituele” leven; dat wat schept en heeft geschapen. Waar zit dat dan binnen jou? Waar is dat kuiken onder die schil?

Tegendelen en gelijken, talrijk als de bladeren aan de bomen,zoveel als er schuimbelletjes dansen op de koppen van de golven van de oceaan,die geen gelijke of tegendeel kent.

Dwz: Alle verschijningsvormen, alle wereldlijke beweging, alles, dobbert op deze spirituele oceaan van leven; die alles omvat; de spirituele dimensie. Ook jij dobbert hier nog op….verdrink, geef over..