Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Dit ingedroogde destillaat is al wat rest
van de meest kostbaarste aller wijnen,
van deze wijnrank met al haar kostbare druiven.
Ik was er bij in de laatste persing
en heb je grote kostbaarheid mogen smaken.
De laatste druppels, de meest heldere en
kostbare van alle.
Je bent nu een druppel in die grote
oceaan van levenswijnen.
Je doorleefde donkerrood, berkengeur
en zoete krenten smaak zal ik niet vergeten.
Waar en hoe begrijp ik niet,
maar je hebt me een liefhebber van die
kostbaarste wijn gemaakt.
In navolging hef ik de beker en
drink ter nagedachtenis en herinnering
van die meest kostbare wijn?

10.45 uur