Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Leeg en vol

Als iets leeg is
is tijd nodig om het vol te maken.
Als iets vol is,
is tijd nodig om leeg te maken.
Als je blind bent,
is tijd nodig om ziende te zijn.
Als je doof bent,
is tijd nodig voor geluid.
Als je ligt,
is staan tijd nodig.
Als je opstaat,
is tijd nodig.
Als is,
is leven?
Leef!
Vol.

16 11 2004