Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Machinaties

Dit zelf gesponnen web
van slimme machinaties,
het is niks, alleen angst.

Hoe slimmer, hoe meer,
hoe levens gevoeliger,
hoe dichter dood.

Ach dat slimme denken,
dat alles wil begrijpen
en daadoor alles grijpt.

Een schema van alles,
hoe alles is en moet zijn,
het is alleen veilige afstand.

Juist daardoor onveilig en
verlammend in zichzelf,
laat je leiden door iets anders.

Net als de wind, veranderlijk,
ongrijpbaar lamachtig leven.
Van automaat naar mens,
kostbaar kwetsbaar geliefde.