Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Als riets meer is,
is alles meer,
alles meer dan niets.
Leeg en nutteloos,
dat is niets.
Wat dan toch?
Dat verlangen,
vanwaar komt dat ?
Daarheen wil ik,
mij richten,
als kompas.
Leid mij
naar huis.