Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Twee oren.

Jou heb ik gehoord
en ook daarachter.
Je moeite heb ik gehoord,
en ook je Schoonheid.

Jou heb ik gezien
en ook daarbinnen.
Je scherpte heb ik gezien
en ook je Perfectie.

Jouw verwarring begrepen
en ook die andere helft.
Je ontreddering weet ik
en ook de Oplossing.

Het is niet links
het is niet rechts,
samen in dit midden,
en . en
ik=jij
jij=ik
ik=IK
j i j = I K
J i j =J I J
I K = J I J