Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Verloren zielen

Hij die is, is gekomen voor de verloren zielen,
Zij, de dolenden, die niet meer terug durven,
zich schuil houden in de lege ruimten.
De lege ruimten van de zielen die niet weten;
Zij die weggaan van God en minder leven.

Ik ben ook gekomen voor die zielen,
Ik ben lager dan de laagste en
Toch ben ik met de liefde Gods bedekt
en hierdoor gezien,
opdat U zult begrijpen!
Komt geliefden en laat U zien.
Vertel mij Uw vlucht opdat
Ik bij U kan zijn en U aanhoor.
Laat mij delen in Uw vlucht,
Opdat Gij niet meer eenzaam zijt.

Uw meester gebied U te komen
In liefde wordt U ontvangen.
Vlucht niet meer lieverd en
Laat U gaan naar waar Gij vandaan komt.
Verlost U zelf en Uw huis.
Maakt vrij Uw geslacht!
Maakt vrij Uw zielletocht,
Ga op reis en draal niet meer.
Ontvang het hemelse Goud dat U wacht.

Uw vader wacht al zo lang,
in verlangen U te bekennen.
Neemt U plaats in, in het Hemelswerk,
Gij zijt de pilaren van mijn Hemel.
Op U zal ik bouwen
en U verlaten nimmer meer.
Gij zult immer bij mij zijn.
In het huis van de vader.
Dicht bij het vuur om U te verwarmen,
om U te koesteren als een zuigeling.

In mijn armen zult U zijn,
Verlaat U schuilplaats
en kom to mij.
Hij die is gezonden,
ontvangt U met open armen.
U is vergeven Uw vlucht.
Gij hebt mijn wil zo lang gedaan,
omgekeerd van wat U denkt,
heeft Gij de wil van de vader gedaan,
opdat Gij zult begrijpen en zien,
de tocht der zielen op aarde.

Opdat Gij zult bouwen mijn huis
en ten laatste zult buigen voor mij
en zult opstaan in de rij der zielen.
Komt onthoudt mij U niet meer
en neemt de plek die ik U schenk.

Mijn huis wordt niet in een keer gebouwt,
maar door de reis der zielen in vele levens.
Zoals een bouwer het woeste woud in gaat,
zo verzamel ik mijn materialen in het westen,
maar in het oosten bouw ik mijn paleis.
Gij zult de voleinding niet meemaken
en misschien wel nooit aanschouwen.
De bouw echter immer gaat door,
“Ik laat niet varen het werk mijner handen”.
Zoals een pilaar zijn nut niet begrijpt,
zo zult ook U het uwe niet vatten.
Buigen in de mensenwereld is een
pilaar te worden in de Mijne.
Komt tot mij opdat U vervult wordt
en Uw plek zult vinden.

Laat U niet verwarren in de eenzaamheid,
Ik zend U het gezelschap dat Gij nodig hebt,
aanvaard deze anderen ten volle,
opdat Gij U zelf zult aanvaarden en vinden..
Ruimt leeg Uw huis opdat het opbrand en
Mijn huis daardoor kan groeien.
Op Uw puinhopen bouw ik nieuw.
Laat mijn verlangen U richten en
volgt Uw hart. Deze heb ik U geschonken
om U te richten en te leiden.
Met deze verbind ik U met mij en elkaar.
Van 1 naar twee en terug,
van twee naar mijn wereld en terug.
Man vrouw, wereld en hemel.
Zowel hel als “hemel” zijn op aarde;
Daar kunt U volbrengen en oogsten
het hemelse goud voor Uw ziel.
Alleen dit goud is mee te nemen
en wordt voor U en met U gewogen.
In ieder geval zult Gij daar staan,
maar is beter nu te staan,
Buigt voor mij en ik laat U staan!
Ik geef U Uw plek en thuis,
dan bent Gij niet meer verloren.
en hoort U mijn roep immer.
2005 07 19