Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Vrede

Vrede is een kwaliteit van het hart
Vrede is een kwaliteit van de ziel,
De jouwe en de mijne,
Dit is die mooiste plek,
In jou en in mij,
In iedereen.

Dit te kiezen,
Is die vonk te vinden,
die ster in duister,
en daarmee te gloeien
en op te branden,
te verlichten.

Door eigen vrede te verkiezen,
de vrede in de wereld te vergroten.
Niet te wachten op de vrede van anderen,
maar zelf te beginnen en te ploegen, binnen,
dit innerlijk licht te ontkiemen
en hierdoor te vermeerderen,
de vrede te vergroten,
binnen en in je relaties,
in de wereld.

Kerst gedachte