Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Kostbaar kind

Diep in dit lichaam
In krochtig grot opgebaart.
Lang geleden het
grootste offer gebracht.
In grot, brandkast en
kist ingeborgen,
Zoals ieder echte Farao,
in doeken gewikkeld
om lang te bewaren,
dit hoogste goed.
Jairis, christus kind,
laat mij U verleiden
hier terug te komen.

Welke Mozes aanvaard
deze lange reis?
Welke Abraham heeft moed
deze steen weg te rollen,
doeken af te wikkelen,
om weer terug te gaan
naar stervensmoment
in het vuur te staan,
met eigen zoon,
in eigen schedelrots
veertig jaar geleden.
Bent U dat?

Download als PDF

Kostbaar kind.

Een kind, verloren,
verdwaalt en ontroostbaar,
?God is hier?
Dit kostbaar kind,
wenend en snikkend,
Is niet meer alleen.
Jouw gezicht gezien,
Je bestaat, je bestaat!

Komen jullie tot mij,
Ik zal er zijn,
altijd bij jou
en verlaat je nimmer.

Dit kind van God,
Deze zoon van de
hemelsfeer.

Kom liefste, kom!!

20070302